top of page

Wij nemen je privacy ernstig. Wij zetten ons in om een sterke beveiliging van je persoonsgegevens te garanderen en de wet van 8 december 1992 evenals de Europese regelgeving toe te passen. In deze privacy verklaring vind je een gedetailleerd overzicht van je persoonsgegevens en waarvoor we die gebruiken.

Wie verwerkt je gegevens?
De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door restaurant Libert, Hospitaalstraat 8, 3970 Leopoldsburg

Welke gegevens verzamelen we?
We verzamelen de persoonsgegevens die je deelt met Restaurant Libert in het kader van een aankoop (online of in de winkel). Verder worden ook gegevens verzameld als je je mening geeft over onze producten of diensten, of tijdens het surfen op onze website (zie ook Cookie Policy).

Het kan gebeuren dat Restaurant Libert je gegevens verkrijgt via een derde partij, voor zover je die partij toestemming gegeven hebt om je gegevens te delen.

Aan de hand van een sterretje (*) zal je op onze website kunnen zien welke gegevens een verplicht karakter hebben. Sommige gegevens worden automatisch verzameld aan de hand van je activiteit op de website.

Voorbeelden van de gegevens die we verzamelen:
Naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, aankoopgegevens, dossiers van onze dienst na verkoop of consumentendienst, aanvragen voor een terugbetaling van een prijsverschil, geconsulteerde artikels en navigatie op onze site,...

Wat doen we met je gegevens?
We hebben verschillende wettelijke gronden voor de verwerking van je gegevens. Voor het grootste deel zijn de verwerkingen gebaseerd op de verkoopsovereenkomst die we met jou hebben. Verder gebeuren sommige verwerkingen ook op basis van onze legitieme belangen, op basis van je toestemming, of op basis van wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld fiscale en boekhoudkundige verplichtingen).

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende redenen :
- Beheer van je aankopen en het leveren van de gevraagde diensten, zoals bijvoorbeeld levering aan huis of klaarzetten en afhalen in een winkel.
- Om je te contacteren :
Naar aanleiding van een aankoop of in het kader van een contract kan je informatie ontvangen (bevestigen van je bestelling, informatie over het moment van levering, informatie over de opvolging van je contract, ... ). 
Om je mening te kennen over onze diensten en over de producten die je hebt gekocht. 
We stellen je graag andere producten voor die je mogelijk ook interesseren. 
Om je informatie te sturen na een bezoek aan onze website of winkel. 
Je wordt eveneens op de hoogte gehouden van de laatste nieuwigheden. 

Je kan je op elk moment verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor commerciële e-mails (zoals newsletters). Uitschrijven hierop is mogelijk via de link onderaan de mails die je van ons krijgt. Je kan ons deze vraag ook per e-mail (contact@kompanie.be) of per post (Hospitaalstraat 8, 3970 Leopoldsburg) stellen.

- Personalisatie en verbetering van onze diensten en communicatie
We gebruiken je gegevens om je wensen nog beter te leren kennen zodat we je gepersonaliseerde berichten kunnen sturen. Zo kunnen we bijvoorbeeld producten voorstellen die je mogelijk kunnen interesseren op basis van je aankoophistoriek. Als je met ons contact opneemt op het telefoonnummer 011/34 33 55 is het mogelijk dat het gesprek opgenomen wordt voor trainingsdoeleinden, zodat wij onze medewerkers kunnen helpen om je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Deze gegevens worden gebruikt om het navigeren op onze website en het beheer van je bestellingen te vergemakkelijken door je gegevens vooraf in te vullen in het bestelformulier.
- Fraudepreventie
In het geval van een betaling via overschrijving bij een aankoop vragen wij een kopie van de voorkant van de ID-kaart, om misbruiken en fraude te vermijden. Deze kopie wordt op een veilige manier verzonden naar onze boekhouding. Ook bij een online aankoop kan er een controle gedaan worden op fraude.
- Analyses
We gebruiken geanonimiseerde persoonsgegevens voor statistieken en rapporten over onze diensten en de verkoop van onze producten.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
We bewaren je gegevens gedurende onze commerciële relatie, zodat we je de best mogelijke dienst na verkoop kunnen bieden. De bewaartermijn van je gegevens kan afhangen van je laatste contact met ons.
Camerabeelden en telefoongesprekken worden bewaard gedurende 1 maand.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen?
Restaurant Libert kan je gegevens delen met derden in het geval van het uitbesteden van bepaalde diensten:
- Partners die diensten verlenen in onze naam en op onze expliciete vraag. 
- Voor sommige van onze marketingcampagnes doen we beroep op een externe partner. We bezorgen hen je gegevens voor het doorsturen van bepaalde e-mails, brieven per post, om bepaalde analyses te doen die ons helpen om onze klanten en hun (aankoop)gedrag beter te begrijpen (bijvoorbeeld Facebook, Google) of om je gepersonaliseerde reclame te sturen via externe platformen zoals Google, Facebook, Instagram.
- In het geval van bepaalde terugroepacties van leveranciers of voor belangrijke communicatie over een product.
- In het kader van een aankoop op onze marketplace worden je gegevens gedeeld met de partner bij wie je een aankoop doet, zodat zij je het gevraagde artikel kunnen leveren.

We waken erover dat deze externe partijen je gegevens verwerken op een veilige manier. Als je gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie zorgen we ervoor dat deze overdracht contractueel geregeld is, met garanties die minstens voldoen aan de Europese regelgeving.

Wat zijn mijn rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens?
Als consument heb je steeds het recht om je persoonlijke gegevens in te kijken, het recht om verkeerde of verouderde gegevens te corrigeren of te schrappen en het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens. Je kan eveneens je recht op vergetelheid of op de overdraagbaarheid van je gegevens uitoefenen. Hiervoor kan je je vraag per e-mail richten aan contact@kompanie.be of per post aan hospitaalstraat 8, 3970 Leopoldsburg.

Daarnaast kan je je ook verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor commerciële e-mails (zoals newsletters). Uitschrijven hierop is mogelijk via de link onderaan de mails die je van ons krijgt. Je kan ons deze vraag ook per e-mail (contact@kompanie.be) of per post (hospitaalstraat 8, 3970 Leopoldsburg) stellen.

In geval van een klacht vragen we je om eerst contact op te nemen met ons, via het bovenstaande e-mailadres. In geval je het nodig acht, kan je ook terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via hun website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Je kan hen ook bereiken via mail: contact@apd-gba.be of telefonisch: 02 274 48 78.

Wat doet Restaurant Libert om mijn gegevens te beveiligen?
Restaurant Libert verbindt er zich toe om de nodige organisatorische en technische maatregelen te nemen om je gegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies of ongeautoriseerde aanpassingen. Dit houdt onder andere in dat we werken met een firewall en dat niet alle werknemers dezelfde interne toegangen hebben.

Waar kan je terecht in geval van vragen en opmerkingen ?
Om gratis een kopie te ontvangen van deze Privacy Verklaring of voor vragen over je persoonlijke gegevens kan je Restaurant Libert contacteren via e-mail op contact@kompanie.be, of per post.

bottom of page